• Zwroty

PROCEDURA ZWROTU TOWARU

Cześć!
Masz prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) Zapoznaj się z instrukcją poniżej jeśli interesujesz się zwrotem towaru.


Jak dokonać
 zwrotu?

 1. Kliknij w link poniżej aby przejśc do FORMULARZA, następnie pobierz go, wydrukuj i uzupełnij wszystkie niezbędne dane - przyspieszy to proces zwrotu. Możesz również w tym celu skontaktować się z nami poprzez mail; kontakt@agrofansklep.pl
 2. Nie musisz nam wysyłać paragonu czy faktury, wystarczy, że w formularzu napiszesz numer zamówienia a my znajdziemy je w naszym systemie.
 3. Zapakuj reklamowany towar wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu. Pamiętaj aby zabezpieczyć reklamowany towar perzed transportem.
 4. Wyślij paczkę na adres podany na formularzu zwrotu. ISHKA Izabela Agatowska, Paździorno 40, 55-311 Kostomłoty
 5. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem ani nie zwracamy kosztów wysyłki zwracanego towaru.
 6. Po otrzymaniu przez nas przesyłki otrzymasz od nas mail potwierdzający jej odbiór.
 7. Zwrot środków zostanie zrealizowany tak szybko, jak to możliwe, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrotu środków dokonujemy za pomocą przelewu bankowego.
 8. Jeżeli wysyłasz do nas paczkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, zachowaj dowód nadania przesyłki – będzie to podstawą Twojej reklamacji w przypadku zaginięcia paczki.

 


♦ FORMULARZ ZWROTU ♦
Prawo odstąpienia od umowy - Regulamin

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, zgodnie z art.27 Ustawy o Prawach Konsumenta
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłane przez Konsumenta oświadczenie przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy, dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu
  z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 13. Konsument odpowiada tylko zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania
  z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania Produktu.
 14. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:
 15. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
 17. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 18. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 19. W którym cena lub wynagrodzenia zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 20. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 21. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 22. O dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 23. O dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.